Bosschaerts - Persyn Genealogical Research
Genealogy of surnames Bosschaert(s) Bosscha(a)rt de Bosschaert Persyn Persijn Aerts de Kok Goossens De Greef

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

First Name: 
Last Name: 

[Advanced Search]  [Surnames]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Notes


Tree:  

Matches 151 to 200 of 244

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»

 #   Notes   Linked to 
151 In 1542 zijn Willemsz. VAN HOOF en Jan VAN DE POLL voogd over hem. BOSSCHERT, Rutger_Cornelisz. (I393)
 
152 In 1553 leefde ze nog steeds in Blokland. Uit haar huwelijk had ze
mistens vier kinderen. 
BOSSCHERT, Cunegonde_Willems (I375)
 
153 In 1632 woonde hij te Antwerpen in de Leeuwenstraet, in huis "De
Fortuijne". 
BOSSART, Adrianus (I482)
 
154 In 1804, op 38 jarige leeftijd, wordt hij inwoner van Veere. BOSSCHAERT, G. (I170)
 
155 In 1856 vestigde deze familie zich in Illinois, en in 1863 in Tazewell
Co. 
PERSYN, Carolus (I572)
 
156 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAART, Leon Pieter (I24459)
 
157 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAERTS, Alexandro (I17788)
 
158 In 30 nov. 1718: testament van Jacobus GLERUM en Cathelijne BOSSCHAARDS.
 
BOSSCHAERT, Catelijntje (I535)
 
159 In Genlias staat zijn familienaam verkeerd vermeld als 'van ALPHEN'. van ARKEL, Wouter Johannes (I26766)
 
160 In het boek van H. Installe "Patriciers en Ambachtslui in het stadsbestuur tre Mechelen onder Maria-Theresia. De sociale status van Burgemeesters en Schepenen (1740-1780), werd een artikel mbt. deze familie gepubliceerd, met meerder voetnoten wo. een genealogie van de familie de Schott.
Deze familie is niet van Schotse afkomst.
Petrus en Cornelis Schott, resp. koopman te Antwerpen en advocaat bij de Grote Raad te Mechelen, zouden erin geslaagd zijn op een duistere manier zich door koning Jacob I van Schotland zich te laten erkennen als de enige overlevende afstammelingen van de familie Douglas, een geslacht ui de oude Schotse adel. Bij patentbrieven van 1693 werden zij zogenaamd terug ind e adelstand verheven en kregen ze de wapens van de familie Douglas uit Schotland. Deze twijfelachtige afstamming werd gemeld in Butkens "Théâtre sacré de la Noblesse de Brabant".

Bron Paul Peeters, email aug. 2001 
DE SCHOTT, Jan (I10060)
 
161 Ingeschreven als François SCHELERT J.1807 nr. 1001 boek blz. 1152/10
nr. 41. 
BOSSERS, Cornelius (I551)
 
162 Jan bouwde een huis in Broechem in 1411 en werd op 17 december 1424 als
poorter van stad Lier ingeschreven.  
van_TICHELEN, Jan (I666)
 
163 Jan Jansz. Trindel van Aelten bevestigd voor het gerecht van Montfoird,
ten verzoeke van Aernt van Sulen, zijne verklaring, dat hij Willem Budde
doodgeschoten heeft. -- Met zegels van den schout en 3 schepenen in
groene was (één zegel van een schepen is verloren). 
BOSSCHERT, Gerrit_Die (I325)
 
164 Jan Moretus (Johann Moerentorf) (Antwerpen, 2 mei 1543 – 1610) was een Vlaams drukker. Moretus trouwde in 1570 met Martina Plantijn, de tweede dochter van de beroemde Antwerpse uitgever Christoffel Plantijn. Hij werkte vanaf 1557 voor Plantijn en zou na diens dood de eigenaar van de drukkerij worden. Na zijn dood nam zijn vrouw de zaak over, hoewel ze het beheer aan haar zonen Balthazar I en Jan II Moretus overliet.

Er bestaat een Plantin-Moretusmuseum in Antwerpen.

Moerentorfbijbel
De Leuvense Bijbel was het katholieke antwoord op de steeds grotere verspreiding van protestantse bijbels. De Moerentorf-versie stamt van 1599 en is dus ouder dan de Statenvertaling. Het was, getrouw aan het standpunt van de kerk, een vertaling uit het Latijn. Moerentorf was geheel alleen verantwoordelijk voor de vertaling. Het was uiteraard een Zuid-Nederlandse vertaling.

(Source: Wikipedia)


 
MOERENTORF (MORETUS), Jan (I33366)
 
165 Jan van Persijn verkreeg in 12Graaf Floris V de heerlijkheden De
Lier en Zouteveen.# Bron: J.G. de Ridder, Uit de geschiedenis van Het
Westland (1979) blz 169# 
PERSIJN, Jan_II (I1113)
 
166 Jan Willem Bosschaart uit Schiedam treedt op 21 okt 1751 als assistent (helper van de opperkoopman) in dienst van het VOC schip Bevalligheid.
In 1759 is de Bevalligheid tussen Kaap de Goede Hoop en Patria vermist
Jan Willem staat vermeld als overleden op 24 aug 1759. 
BOSSCHART, Jan Willem (I26946)
 
167 Johanna died on board of SS Iowa from Liverpool to New York.

Source: Passenger Lists, 1820-1957 for Johanna Boschart (Roll M237, 1820-1897 Roll 278)
Leijn Puijpe's profession is listed as 'vrachtrijder'..(cargo driver). 
BOSSCHAART, Johanna (I11894)
 
168 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. HORTON, John Dennis (I33419)
 
169 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAART, Johanna (I25940)
 
170 Jongedochter van Warmond. LUTSENBURGH, Geertje_Pieters (I282)
 
171 Joost was monnik te Boudele, maar hij verliet de orde en vertrok naar
Zeeland in 1597. Hij en Lieven Meulemeester (ook een ex-monnik) vragen
om een bijdrage aan Zierikzee en Tholen: Joost ontvangt 16 Florijnen per
jaar en Lieven 12 Florijnen per jaar. Joost wordt schoolmeester. 
BOSSCHAERT, Joost (I132)
 
172 Kloosternaam: zuster Lutgart, als kloosterzuster bij de Zusters Dominicanessen van Bethanië. BOSSCHAERTS, Jeanne Simone Philomène (I6149)
 
173 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAART, Aalbert Martijn (I26288)
 
174 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAART, Aalbert Martijn (I26288)
 
175 Martinus Bosschert was eerst hervormd predikant te IJzendijke in Staats-(nu Zeeuwsch)Vlaanderen, van waar hij 6 Maart 1697 te Dordrecht beroepen werd in de plaats van Ds. Jacobus Sappius, die overleden was. Niet minder dan 45 jaren diende hij de Hervormde gemeente aldaar, en verwierf als kerkredenaar een goeden naam. Geschriften van theologischen of litterairen aard heeft hij niet uitgegeven. Pieter de la Rue droeg zijn gedicht Schets der Heerlijkheid aan Bosschaert op. Bij zijn overlijden gaven Adriana van den Broucke, Pieter Hoeufft (in het Latijn), Henrik van Bracht en Joannes van Braam rouwgedichten uit. Hij was 12 Mei 1700 gehuwd met Anna Jacoba Winckelman, geb. te Vlissingen, overl. 23 Jan. 1738, en liet drie zonen na: Mr. Jacob, raad te Vlissingen, Martinus, predikant te Dubbeldam, en Mr. Hendrik Jan, pensionaris van Middelburg.
Zie: Schotel, Kerk. Dordr. II, 108-109; en Bibl. der Gem. Dordr., no. 631. van Dalen
Bron: http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu09_01/molh003nieu09_01_0172.php (Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek) 
BOSSCHERT, Martinus Willems. (I14072)
 
176 Melithon was directeur van het Stedelijk Onderwijs en onder zijn impuls werd bij Kindervreugd (gesticht in 1937 door Willem Eekelers) de vakantiewerking opgestart voor kinderen. DE VRIES, Melithon Hubert Louiza Jan (I11158)
 
177 Merten en zijn moeder Lysbeth SIDDERS staan ingeschreven op 27 juni 1522
als poorters van stad Lier. 
BOSSAERT, Merten (I268)
 
178 met als voogden over zijn kinderen Thomas BOSSAERT en Jacques STOOP BOSSAERT, Petrus (I520)
 
179 met als voogden over zijn kinderen: Gerard VAN DER HECKE en Cyprien
POTTIER 
BOSSAERT, Guy (I326)
 
180 met alternatieve naam: RUDDERS DE_RUDDER, Jacquemina (I410)
 
181 met alternatieve schrijfwijze: VLEESSCHOUWERS VLEESCHOUWERS, Janneke (I879)
 
182 met dispensatie van roepen op 19 december 1689 Family F299
 
183 Mevr. Kodde raakte gewond na een granaatbeschieting bij haar woning aan de Nieuwlandseweg (gemeente Middelburg). Haar woning stond dichtbij de gemeente Nieuw- en Sint Joosland. Volgens haar familie weigerde ze medische hulp van een Duitse verbandpost die aan de Nieuwlandseweg was gevestigd. Ze werd naar ?t Gasthuis te Middelburg overgebracht. Ruim een week later is ze overleden.

Kodde-Bosschaart, Elizabeth Catharina (Kapelle; 22.5.1910-15.11.1944) 34 jaar. Zij ligt begraven op de nieuwe Algemene Begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland. Woonplaats: Nieuwlandseweg, Middelburg.
 
BOSSCHAART, Elisabeth Catharina (I24384)
 
184 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. VAN CAMP, Nancy (I11088)
 
185 Of soms 'Van Hoeve'. VAN_HOVE, Constantia (I461)
 
186 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. VERHELST, Omer (I11215)
 
187 Omgekomen tijdens het bombardement, begraven in Vlissingen. BOSSCHAART, Jan (I24056)
 
188 onder een arduinen gedenkstuk, met gouden letters. BOSSAERTS, Gummarus_Florentius (I825)
 
189 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. BOSSCHAERTS, Eddy Josephus Constantinus (I16288)
 
190 Op 15 oktober 1591 is hij lid geworden van de Grote kerk te Haarlem; hij
was afkomstig uit Middelburg. 
BOSSCHAERT, Geertruydt (I131)
 
191 Op 25 augustus 1855 migreert dit gezin naar USA op de SS Emerald Isle
via Hull met Capt. Maycook.'Charles Louis Persyn 36j. Pittem - Paspoort
Brussel 23.07.1855 Vrouw. Angele Persyn 34j. en Jean 7j., Charles
Louis 4j. en Marie Louise 2j.' 
PERSYN, Carolus (I572)
 
192 Op 27 februari 1620 sterft in Broechem een Margaretha JACOBS, vrouw van
Christianus LAUWERS. 
LAUWERS, Christianus (I222)
 
193 Op 29 juni 1650 in Broechem overlijdt er een Christianus LAUWERS, maar
het is met niet duidelijk of het deze Christianus is, of zijn zoon. 
LAUWERS, Christianus (I222)
 
194 Op 8 oktober 1599 verhuist hij naar Haarlem, en wordt er een 'nieuw' lid
van de kerk. 
BOSSCHAERT, Jan (I135)
 
195 Op de dag na Sint Pouwelsdag in 1484 bewijst W.G. Bosschert BOSSCHERT, Willem_Gerrits (I369)
 
196 Op hun trouwboekje zijn 24 kinderen ingeschreven, enkelen zijn heel jong
gestorven. Op latere leeftijd kregen de meisjes de naam Pharaïlda mee;
in elke familie is er een Pharaïlda. 
VERBIST, Antonius_Eduardus (I314)
 
197 Op pensioengerechtige leeftijd woonde hij in Scarborough (West
Australië).  
BOSHART, Johannes (I935)
 
198 Opmerkelijk: in 1687 is te Westerlo een Joannes Baptist Bosschaerts
geboren die op 27 juli 1712 te Westerlo trouwt met Maria Swolfs en later
hertrouwd met Adriana Van Meerbeeck. Mogelijk handelt dit over dezelfde
persoon. (?) 
BOSSCHAERT, Joannes_Baptist (I640)
 
199 Opzoekwerk door Cees en Tannie HEYSTEK, Sprang-Capelle (www.genealogie.nu & www.heystek.nl) BOSSCHAERT, Gabriel (I1782)
 
200 Oscar Jean Bossaert (Brussel, 5 november 1887 - aldaar, 31 januari 1956) was een Belgisch liberaal politicus.

Oscar Bossaert was ondernemer en stond aan het hoofd van de chocolade- en koekjesfabriek "Victoria" die zijn vader opgericht had.

In zijn jeugdjaren was Bossaert tevens voetballer. Hij speelde onder meer 12 wedstrijden voor het Belgisch voetbalelftal. Tijdens de oorlog ging Bossaert voor anderhalf jaar bij FC Dordrecht in Nederland voetballen. In Eerste Klasse speelde hij in totaal 174 wedstrijden en scoorde 22 doelpunten.

Nadat hij in 1924 stopte in het voetbal begon hij een politieke loopbaan binnen de Liberale Partij. Hij werd verkozen tot gemeenteraadslid van Koekelberg, waar hij van 1927 tot aan zijn onverwachte dood in 1956 burgemeester was.

Bron: Wikipedia 
BOSSAERT, Oscar (I20536)
 

      «Prev 1 2 3 4 5 Next»