Bosscha(a/e)rt(s) Genealogical Research
Genealogy of surnames Bosschaert(s) Bosscha(a)rt de Bosschaert Persyn Persijn Aerts de Kok Goossens De Greef
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

Notes


Tree:  

Matches 1 to 50 of 246

      1 2 3 4 5 Next»

 #   Notes   Linked to 
1 http://www.geocities/Heartland/Plains/2559/index.html # BORCHARDT, Albert_Wilhelm (I100)
 
2 'Wij Johan here tot Montfortze den verswurenonsen goeden vruend
Schout Borgemeesteren ende Scepen onsen Stede van montfort Salens doen U
te weetene dat ons heeft dat ghy luyden dore doct alle ezucie goed ende
bewysmche als Willem bosschert fanden fnden zyne vorkyndern gedaen
heefft of sculdich was der de vorsz. Willem hem den selven zyne
voorkynderen cindel goede vor gegl ende bewesen heefft welckt goeden
byde selven Willem nu gegeven men wederome te boecke staven ende
rigesteren zall Inde plaetse vrind ander cteden ende want ons dit aldus
belieff heeft zoe hebn wey die torconde onse gewoenlicke handtecken hier
onder op geset gepertuntrecht op te xxviii en <28> dach in januaris Anno
xii undocimo <1211 gelesen, vermoedelijk 1511>' 
BOSSCHERT, Willem_Gerrits (I369)
 
3 #Bron: Anthony BOSSCHAERT#Hij werd op 12 april 16nieuw lid van
de kerk in Haarlem. 
BOSSCHAERT, Jan (I808)
 
4 #Bron: Anthony BOSSCHAERT#Hij woonde in Amsterdam in de Kalverstraat. BOSSCHAERT, Pauwel (I511)
 
5 #Bron: Anthony BOSSCHAERT#Op 30 november 1604 bekomt Jan het
poortersschap te Vlissingen. 
BOSSCHAERT, Jan (I788)
 
6 #Bron: Fonds MERGHELYNCK# BOSSAERT, Jan (I415)
 
7 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. PERSYN, Cyrillus (I275)
 
8 #Submitter: Michael P. BORCHARDT BORCHARDT, Albert_Wilhelm (I100)
 
9 'He jumped ship in Tahiti.' (Bron: Anthony BOSSCHAERT) BOSHART, Pieter (I929)
 
10 (Bron: W.J. BOSSCHERT, Malrove 36, 7322 GB Apeldoorn, Nl tel.
055-663200) 
BOSSCHERT, Gerrit_Die (I325)
 
11 (genoteerd als BOSCHAERDT) BOSSCHAERDT, Jacobus (I613)
 
12 1535, 15 maart: Reyer Gerrijtz. BOSSCHERT en Brecht Lambrechtsdr., zijn
huisvrouw, schenken aan het gasthuis van Montfoort een morgen land op
Cattenbroick en 8 hont land op Willemschop, terwijl tevens met deze gift
een schuld van 28 Karolusgulden te niet wordt gedaan, die wijlen Jan
Woutersz. als gasthuismeester nog had op zijn rekening van het gasthuis.
--- Bezegeling door Mr. Johan Anthonisz., pastoor en Cornelis Claesz.
Schinckel. (geen zegels) 
BOSSCHERT, Reinier_Gerrits (I368)
 
13 Abraham Willem Bosschaart was van 1943 tot 1945 burgemeester van Houten. BOSSCHAART, Abraham Willem (I24102)
 
14 Adriaen bekomt op 17 december 15poorterschap van stad Antwerpen. BOSSCHAERT, Adriaen (I104)
 
15 Advocaat SEGERS, Louis (I11595)
 
16 Alfred changed the "t" to "d" in his name. All of his latter brothers followed his lead. He also changed the spelling of his father Charles in the official records. BOUSCHARD, Alfred Peter (I12951)
 
17 Alias: Anthonius LAPIDAMUS. STEEN, Antonis (I387)
 
18 Alternatieve naam: (de) BLOYS van TRESLONG van GINDERDEUREN. de_BLOIS_VAN_GINDERDEUREN, Susanna_Maria (I978)
 
19 Alternatieve naam: Aaltien. BOSSCHAERT, Aeltje (I915)
 
20 Alternatieve naam: Arnould VAN DER STEEN. STEEN, Aert_Jansz (I386)
 
21 Alternatieve naam: Bartel. VAN_GINDERDEUREN, Bartholomeus (I626)
 
22 Alternatieve naam: BLEIJCKER. BOSSCHAART, Claes_Jacobs (I281)
 
23 Alternatieve naam: BLEIJKER. BOSSAERT, Jacob_Cornelis (I292)
 
24 Alternatieve naam: BOECKEM. BOCKEN, Joanna (I506)
 
25 Alternatieve naam: BOSSARS. Vermoedelijk zoon van Petrus. BOSSCHAERTS, Cornelius (I249)
 
26 Alternatieve naam: BOSSCHAERTS in huwelijksakte. BOSSAERTS, Petrus (I463)
 
27 Alternatieve naam: BOSSCHART. BOSSCHAERT, Hendrick (I1027)
 
28 Alternatieve naam: Catelijntie. MARINIS, Catelina (I738)
 
29 Alternatieve naam: Clasijntje. BOSSCHAERT, Catelijntje (I535)
 
30 Alternatieve naam: DELEDE. DE_LEEDE, Elisabeth (I255)
 
31 Alternatieve naam: DELLA FAILLE. VERFAILLE, Tanneke (I1075)
 
32 Alternatieve naam: die Bosschert. BOSSCHERT, Willem_Gerrits (I369)
 
33 Alternatieve naam: gedoopt met familienaam BOSSCHARER. BOSSCHARER, Joannes_Baptist (I484)
 
34 Alternatieve naam: Grietien. JANS, Grietje (I914)
 
35 Alternatieve naam: Johannes.  BOSSCHAERT, Hans (I705)
 
36 Alternatieve naam: JOOSTEN. JOOS, Maeyken (I897)
 
37 Alternatieve naam: meestal die BOSSERT of die BUSCHAERT geschreven. BOSSCHERT, Gerrit_Die (I325)
 
38 Alternatieve naam: SINCLAIR. DE_SEMPELAERE, Angelina (I579)
 
39 Alternatieve naam: VAN IMMERZEEL. VAN_OVERZYL, Margaretha (I989)
 
40 Alternatieve naam: Van Weirden. VAN_WEERDEN, Elisabeth (I611)
 
41 Alternatieve naam: Willem Cornelis Humansz. PERSIJN_van_OUWENDIJK, Willem_Cornelisz (I1092)
 
42 Alternatieve schrijfwijze: Arnoldus. BOSSAERTS, Arnout (I462)
 
43 Alternatieve schrijfwijze: Barbara BOONTIJTS of Barbara THOMAS. BUYENS, Maria (I473)
 
44 Alternatieve schrijfwijze: BAUMBERGER. BOMBERGEN, Christiaan (I1081)
 
45 Alternatieve schrijfwijze: BOISSCHOT. BOSCHAERS, Lucia (I661)
 
46 Alternatieve schrijfwijze: BOSCARTS (in huwelijksakte). BOSSCHARTS, Gummarus (I454)
 
47 Alternatieve schrijfwijze: BOSCHART of BOSSCHARD. BOSSCHAART, Susanne (I1734)
 
48 Alternatieve schrijfwijze: Boscharts, Bocharts (huwelijksakte). BOSSCHARTS, Gommar (I791)
 
49 Alternatieve schrijfwijze: Boscuets (in doopakte). BOSSCHARTS, Gommarijnken (I851)
 
50 alternatieve schrijfwijze: BOSSAERTS (in overlijdensakte) BOSSCHAERT, Thomas (I474)
 

      1 2 3 4 5 Next»