First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]
Bosschaerts - Persyn Genealogical research - Geschiedenis

Geschiedenis


Diamant, schitterend kernpunt van Nijlen

Diamant Waarom oefent een Nijlenaar na 1900 meestal het beroep uit van diamantslijper, of diamantzetter? Een klein woordje uitleg. In de 19e eeuw had Nijlen een agrarisch karakter, maar in 1876 bracht de Borgerhoutenaar Jan Eduard Claes de stiel van diamantbewerker naar Nijlen. Hij bouwde op de Kesselse Steenweg de eerste diamantslijperij of 'fabriek' met 16 molens. In 1890 bouwden de gebroeders Quadens ook nog een slijperij, met werk voor 20 mensen. Vanaf 1902 ontstond er een ware expansiegolf in de diamantnijverheid. In 1914 telde Nijlen 14 slijperijen. De eerste wereldoorlog onderbrak de Belgische bedrijvigheid.
En vanaf 1918 tot 1930 kende de Belgische diamantnijverheid haar grootste ontplooiing en bloei. De elektrificatie van Antwerpen start pas serieus in 1885; en in 1928 wordt Nijlen uiteindelijk ook voorzien van elektriciteit. Voordien werden de molens aangedreven met de hand of met paardenkracht (echter niet in Nijlen) en daarna met stoommachines (rond 1865 in Antwerpen). Met de elektrische molens werd in Nijlen de stiel in familieverband uitgeoefend: veel gezinnen telden toen drie of meer diamantbewerkers. In de jaren '30 zijn er minstens 50 slijperijen bijgebouwd; oa. op de Broechemse Steenweg de slijperij van Bosschaert Jan (van Keskes); op de Bouwelse Steenweg was Karel Bosschaerts Leemans (de 'Krol') werkzaam. De tweede wereldoorlog onderbrak weer de uitbouw van de Nijlense diamantindustrie.
Vanaf 1945 neemt de diamantnijverheid weer een hoge vlucht: de gemeentelijsten vermelden het aantal slijperijen of 'hinderende bedrijven': ongeveer 70 bedrijven. In 1967 1968 telt Nijlen 90 middelgrote slijperijen in uitbating en 113 vergunningen voor kleine werkplaatsen, of in totaal 203 diamantwerkplaatsen in uitbating. Elke straat, elke wijk had wel enkele 'fabriekskes'. De markt van het geslepen diamant bleek onverzadigbaar. Vanaf 1960 echter onderging de diamantnijverheid langzaam maar zeker enkele veranderingen. Er werden steeds hogere eisen gesteld aan het beroep. Vanaf 1970 was er een dalende werkgelegenheid.

Nijlen - diamantslijpers Quandens
Nijlen
Slijperij Quadens in de Nonnenstraat
Diamantslijperij of "fabriekske"

Enkele hyperlinks of referenties:

Gemeente Nijlen op www.nijlen.be
Gemeente Nijlen op www.palieterland.be

Heemkundige Kring Boom - ten Boome

Van Klei tot Baksteen op www.toerismerupelstreek.be
Van Klei tot Baksteen op www.schoolreis.be

Steenbakkerij Rupelstreek Boom

Return to Index of additional webpages
© Rudi Bosschaerts, 2007
Top of pageGo back